Wpychacz

Formowanie warstw wyrobów

Wpychacz przesuwa wyroby ze stołu wjazdowego linii transportowej na stół paletyzatora. Produkujemy wpychacze pobierające od 1 do 6 rzędów wyrobów z linii transportowej.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl