Wahadłowiec paletowy

Automatyczny odbiór palet z wyrobami gotowymi​

Wahadłowiec pobiera palety z wyrobami gotowymi z sekcji paletyzującej i transportuje je do pieca zgrzewającego.

Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl