Transporter stłuczki

Transport uszkodzonych wyrobów

Transportery stłuczki odbierają uszkodzone wyroby z linii transportowej i kierują je do głównego zsypu. Wykonujemy transportery stłuczki o różnej długości i szerokości taśmy.

Projektujemy układ transporterów stłuczki dostosowany do linii produkcyjnej.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl