Stół rozciągający

Transport wyrobów w pojedynczym rzędzie

Stoły rozciągające dzięki zastosowaniu wielu taśm o różnych prędkościach układają wyroby szklane w pojedynczy rząd.

 

Zapytania na linie transportowe można wysyłać na adres: tech-met@tech-met.com.pl