Stół paletyzatora

Formowanie warstw wyrobów

Na stole paletyzatora przy pomocy wpychacza i separatorów warstw formowane są warstwy wyrobów, które pobiera paletyzator.

 

Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com