Separator warstw

Formowanie warstwy wyrobów

Separator warstw przygotowuje warstwy wyrobów dla paletyzatora.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl