Rozdzielacz z serwonapędem

Rozdzielenie wyrobów na kanały wjazdowe

Rozdzielacz z serwonapędem kontroluje przepływ wyrobów z linii transportowej do wpychacza.

Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl