Rozdzielacz łopatkowy

Rozdzielenie wyrobów na kanały wjazdowe

Rozdzielacz łopatkowy przyspiesza przepływ wyrobów z linii transportowej do wpychacza.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl