Obracarka

Obrót wyrobów do górny dnem w celu wydmuchania zanieczyszczeń

Urządzenie przeznaczone jest do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych takich jak szkło, pył szklany oraz innych zanieczyszczeń poprzez wydmuch sprężonym powietrzem.
Wyroby pobierane są z linii transportowej, następnie są obracane do góry dnem, gdzie następuje wydmuch sprężonego powietrza i ponownie obracane oraz stawiane na przenośnik płytkowy.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl