Elewator wyrobów

Przenoszenie wyrobów na inny poziom hali produkcyjnej

Elewatory wyrobów mogą przenosić wyroby na inny poziom linii produkcyjnej (np. przy dwupoziomowych liniach produkcyjnych) lub na inny poziom hali produkcyjnej (np. gdy hala produkcyjna jest dwupoziomowa)

Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.pl