Aplikator folii

Ścielenie folii na podkład paletowy

Maszyna rozściela folię z rolki na podkład paletowy i ucina na odpowiedni wymiar.


Zapytanie o maszynę można złożyć pod adresem: tech-met@tech-met.com.p