Zapytanie ofertowe

Nr RPPK.01.04.01-18-0660/3/2017

 

Zamawiający:

Wróbel Józef – Z.U.T. „TECH-MET”, TECH-MET” SERWIS, ul. Morawska 3B, 37-500 Jarosław, NIP: 7921005639, REGON: 650154926

 

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa dwóch wózków widłowych".

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach..

  

DO POBRANIA [pdf.word]:

 

-Zapytanie ofertowe [pdf]

-Załącznik nr 1   (word)     Formularz oferty

-Załącznik nr 2   (word)     Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

-Załącznik nr 4   (word)    Wykaz dostaw

-Załącznik nr 5   (pdf)    Wzór umowy

-Informacja z otwarcia ofert [pdf]

-Ogłoszenie o wyniku postępowania [pdf]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
działanie 1.4. Wsparcie MŚP